תהליך בדיקת ביטוח

  • מילוי טופס

  • שליחת פרטים

  • בחינת תיק

  • השוואת ביטוחים

  • קבלת המלצות