פוסטים

ביטוח שותפים: האם צריך ואיך רוכשים פוליסת ביטוח ריסק לשותפים?

כאשר שני צדדים בוחרים להתקשר יחדיו בשותפות עסקית. כל אחד מהצדדים נוטל חובות וזוכה לזכויות שוויוניות. אבל מה קורה אם אחד הצדדים נפצע/נפטר? העסק עדיין צריך להמשיך להתקיים ללא השותף, אבל גם אין בהכרח רצון להעביר את הזכויות ליורשיו. אם אתם שוקלים שותפות או מקיימים שותפות, כדאי שתכירו את המושג ביטוח שותפים.

ביטוח שותפים

ביטוח שותפים הוא ביטוח שמבטח את השותף שמחויב לקיים את העסק, במצב בו קורה אירוע משמעותי שגורם לנטרול השותף הנוסף. אבל האם זה באמת חשוב?

שותפות עסקית נרקמת מהרבה מאוד סיבות עסקיות:

  • הרצון לחלוקת עומס העבודה.
  • הרצון לדמות ניהולית מקצועית עם מחויבות לעסק
  • הגדלת הכוח לגיוס לקוחות או לשירות הלקוחות.
  • הכנסת גורם למימון נוסף לעסק.

כמובן שיש סיבות נוספות ולא מעט עסקים פועלים במתכונת משפחתית.

האם הקדשתם מחשבה למה יקרה חס וחלילה גם לעסק וגם למשפחות בעת מות אחד השותפים?

במקרה של מות אחד השותפים הזכויות שצבר בעסק הן חלק מהירושה שלו.

  • מצד אחד : השותפים לא מעוניינים למצוא את עצמם כשותפים של האישה או לילדיו של המנוח.
  • מצד שני : בני שהמשפחה לא ירצו שהשותף ינשל אותם מחלקם בעסק ומזכויותיהם שנצברו.

לכן כדאי לחשוב על התרחיש בתחילת הדרך, לחשוב קדימה ולמנוע סכסוכים משפטיים ורגשיים מיותרים על ידי קביעת מנגנון: במקרה מוות תעמוד ליתר השותפים הזכות לרכוש את חלקו של השותף שמת על ידי פוליסת ביטוח שותפים. הפוליסה תשלם ליורשים את חלקם לרבות חלקו של השותף שנפטר.

איך בנויה פוליסת ביטוח לשותפים?

פוליסת ביטוח לשותפים היא פוליסה שמתייחסת למקרים הבאים:

  • מות שותף: התייחסות למאפייני רכישת זכויות מהיורשים בכספי הביטוח.

אם רכשתם פוליסה שכזו, בכל מצב שיהיה, העסק יוכל להתקדם הלאה ולהמשיך לשגשג גם במקרים קיצוניים מצד שותף אחד או יותר.

חשוב לזכור 1#: יש לעגן ביטוח שותפים כחלק מהסכם בין השותפים, שקובע שבעת מוות/פגיעה, כספי הביטוח ישמשו לרכישת חלקו של השותף וזכויותיו ושהיורשים/הזכאים לא יהיו רשאים לדרוש המשך חזקה בזכויות של השותף בעתיד.

חשוב לזכור 2#: גם לעסק שיש בידו ביטוח שותפים יש לדאוג לעדכון הפוליסה באופן תדיר כך שיתאים לשווי העדכני של העסק.


קבעו איתנו פגישה בכדי שנוכל להבין יחד אתכם האם העסק שלכם מחייב פוליסת ביטוח לשותפים ובאילו תנאים כדאי ונדרש להרכיבו. בהצלחה!